Te huur
Verhuurhypotheek

De complete gids voor het vinden van jouw Verhuurhypotheek

Verhuurhypotheek gids Huurwoningdesk

Als je overweegt een woning te kopen om die vervolgens te verhuren, kun je voor de financiering daarvan – naast eigen geld – deels ook gebruik maken van een speciale Verhuurhypotheek. Aan deze hypotheekvorm worden door geldverstrekkers wel andere voorwaarden gesteld dan aan een reguliere hypotheek. Daarom is het verstandig je vooraf goed te oriënteren op de juiste Verhuurhypotheek die past bij jouw wensen en individuele situatie.

In deze complete gids voor het vinden van jouw Verhuurhypotheek ontdek je aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke elementen belangrijk zijn voor de aanvraag. Daarnaast tref je een overzicht van de 10 Verhuurhypotheekverstrekkers op de Nederlandse markt. Samen met deze geldverstrekkers kun jij jouw doelen als particuliere vastgoedbelegger behalen.

 1. 11 aanbieders van Verhuurhypotheken
 2. Waarom beleggen in (huur)woningen?
 3. Wat is een Verhuurhypotheek?
 4. Wat is de waarde in verhuurde staat?
 5. Hoe bereken je het rendement van een beleggingspand?
 6. BAR versus NAR
 7. Wat is een goede Bruto Aanvangsrendement(BAR)?
 8. Overige voorwaarden en criteria
 9. Waarom eigenlijk een Verhuurhypotheek afsluiten?
 10. Voordelen Verhuurhypotheek
 11. Risico’s Verhuurhypotheek

Waarom beleggen in (huur)woningen?

De druk op de Nederlandse woningmarkt is en blijft hoog. De woningvoorraad kan zich niet snel genoeg aanpassen aan de groeiende vraag, waardoor die hoge vraag zich vertaalt in prijsstijgingen. Steeds vaker hebben middeninkomens, starters, studenten en ouderen veel moeite met het vinden van passende woonruimte. Vooral in de Randstad en grote steden is de beschikbaarheid van betaalbare woningen beperkt, zowel in de koop- als in de huursector.

Het aantal locaties waar mag worden gebouwd is beperkt terwijl het vergroten van de woningvoorraad belangrijk is om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Samenwerking tussen overheid, corporaties en marktpartijen is derhalve noodzakelijk om de bouwproductie te laten groeien.

Bovenstaande situatieschets uit de ‘Outlook 2020-2022’ van Syntrus-Achmea Real Estate & Finance toont dat beleggen in woningen om deze te verhuren niet alleen een interessante, maar ook zeer rendabele investering is. Ook voor jou als particuliere verhuurder dus!

Uit onderstaande figuur blijkt dat de vraag naar woonruimte vooral in de Randstad, Brabant, West- en Midden-Nederland ‘hoog’ tot ‘bovengemiddeld hoog’ is en de komende jaren blijft. Informatie die niet alleen belangrijk is voor jou, maar zeker ook voor de geldverstrekker waar je jouw Verhuurhypotheek wilt afsluiten. Die kijkt bij de beoordeling van de aanvraag namelijk naar een aantal specifieke zaken en de locatie van het beleggingsobject is er daar een van.

 

Verwachte woningvraag Huurwoningdesk

Wat is een Verhuurhypotheek?

Met een Verhuurhypotheek (of huis verhuren hypotheek) heb je de mogelijkheid om een woning te kopen en deze vervolgens voor langere tijd te verhuren. Dat is meteen het grote verschil met een gewone hypotheek. Daarbij is permanente verhuur van je woning niet toegestaan. Doordat je de woning die deels gefinancierd is met een Verhuurhypotheek gaat verhuren – en dus rendement uit de woning haalt – is een Verhuurhypotheek wel duurder dan een reguliere hypothecaire lening. Geldverstrekkers rekenen namelijk een opslag bovenop de geldende hypotheekrente. De renteopslag is op dit moment ongeveer 1%.

Eigen geld

Met een Verhuurhypotheek kun je 50% tot maximaal 90% van de waarde van de te verhuren woning lenen, afhankelijk van de geldverstrekker die je kiest. Dat betekent dus dat je altijd zelf ook (spaar)geld moet inleggen bij aankoop van een woning voor verhuur. Daarvoor hanteren de geldverstrekkers de zogeheten Loan to Value (LTV), die in procenten wordt uitgedrukt.

Waarde in verhuurde staat

De waarde van de verhuurde woning die als uitgangspunt wordt genomen is de waarde in verhuurde staat. Deze is meestal lager dan de waarde als de woning leegstaat omdat een huurder van huurbescherming geniet en de woning niet zomaar hoeft te verlaten bij verkoop. Stel jij kan je verplichten van je Verhuurhypotheek bij de bank niet nakomen, dan kan de woning niet zomaar verkocht worden. Het financiële risico voor een bank is dus groter en de waarde van het pand minder.

Taxateur

Hoe hoog de waarde van jouw te verhuren woning is, wordt bij de aanvraag door een taxateur bepaald. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het puntensysteem en zogeheten ‘referentiepanden’. Dit zijn vergelijkbare panden in de buurt. Veel geldverstrekkers verwijzen je naar taxateurs die gespecialiseerd zijn in de markt voor woningverhuur.

Taxatierapport

Vervolgens levert de taxateur zijn taxatierapport op, dat veel uitgebreider is dan een normaal taxatierapport voor een reguliere koopwoning. In dit rapport staan:

 • de waarde van de woning in verhuurde staat
 • een huurtoets op basis van een puntentelling
 • de gemeentelijke regelgeving
 • drie referentiepanden (vergelijkbare huurwoningen in de omgeving)
 • de exploitatiekosten
 • het rendement (BAR en NAR) en de onderbouwing

Berekenen van het rendement van je beleggingspand

Een woning kopen om die vervolgens te verhuren levert rendement op. De huurinkomsten die je maandelijks kunt innen bijvoorbeeld. Maar ook de waardevermeerdering van de woning door de jaren heen is onderdeel van het rendement. Daarom maken we onderscheid tussen direct en indirect rendement.

Direct rendement

Het direct rendement bestaat uit de netto-huurinkomsten die je ontvangt uit de verhuur van de woning. Dat zijn de bruto huurinkomsten min de kosten die je maakt voor het bezit, onderhoud en beheer voor de woning. Daarnaast zijn de huurinkomsten belastingvrij, indien je vastgoed in box 3 valt.

Indirect rendement

Het indirect rendement wordt bepaald door de waardevermeerdering van de verhuurwoning over een bepaalde periode. Bijvoorbeeld de winst die de toekomstige verkoop van de woning jou oplevert, doordat de marktwaarde tussen het moment van aankoop en verkoop is toegenomen.

Dat betekent dat het berekenen van het direct rendement vrij eenvoudig is, maar het indirecte rendement zich niet inzichtelijk laat maken.

“Je weet immers niet wat de waardeontwikkeling van de woning de komende periode zal zijn.”

Woningmarkt ontwikkelingen

Wel kijken geldverstrekkers natuurlijk naar de ontwikkelingen en verwachtingen als het gaat om de huizenprijzen in Nederland. Marktonderzoekers van BPD (Bouwfonds Property Development) hebben de sterke en zwakke gebieden op de woningmarkt weergegeven in een ‘Hittekaart van Nederland’. Tot stand gekomen op basis van het aantal woningtransacties en koopsommen van 2018 en de huishoudensontwikkeling tot 2027.

Hitte Kaart Huishoudensontwikkeling Nederland Huurwoningdesk

BAR versus NAR

Bij de berekening van het rendement op een verhuurwoning wordt in de financieringsfase vaak gebruik gemaakt van het Bruto Aanvangsrendement (BAR) en het Netto Aanvangsrendement (NAR). Deze cijfers bieden zowel voor jezelf als voor de geldverstrekker een goede – en in het geval van de BAR een snelle eerste – indicatie van het rendement.

Hoe bereken je het Bruto Aanvangsrendement?

Het Bruto Aanvangsrendement (BAR) bereken je snel en eenvoudig door de kale huurinkomsten van het eerste jaar te delen door de investeringskosten (aankoopbedrag woning + kosten koper). 

Lees ook: De complete gids om de huurprijs te berekenen.

Voorbeeld Bruto Aanvangsrendement berekenen:

 • BAR = Kale huurinkomsten eerste jaar / Investeringskosten * 100
  – Kale huurinkomsten eerste jaar: € 12.000
  – Investeringskosten woning: € 165.000
 • BAR = € 12.000 / € 165.000 * 100 = 7,3%

Eenvoudig de BAR berekenen? Ga naar de BAR / NAR berekenen tool

Ontwikkeling van het Bruto Aanvangsrendement (BAR)

In onderstaande figuur van Syntrus-Achmea: Outlook 2018-2020 is een overzicht van het gemiddelde Bruto Aanvangsrendement in verschillende steden in Nederland weergegeven:

Wat is bruto aanvangsrendement? Huurwoningdesk

Hierop is goed te zien dat er grote verschillen zijn tussen de grote steden en verstedelijkte gebieden en steden in de regio en meer landelijk gelegen gebieden. Steden als Enschede, Hilversum, Emmen en Assen kennen een relatief hoge BAR, terwijl een woning verhuren in Amsterdam een relatief lager BAR biedt. Dat is op zich goed te verklaren door de relatief hoge investeringskosten ten opzichte van de jaarlijkse huur. Bovendien heeft vastgoed met een laag risicoprofiel vaak een lage BAR.

Syntrus-Achmea heeft volgend op Outlook 2018-2020 inmiddels Outlook 2020-2022 uitgebracht. Volgens Syntrus-Achmea werd het verschil in aanvangsrendementen tussen de grote steden kleiner doordat naast Amsterdam en Utrecht nu ook andere steden, zoals Den Haag en Eindhoven, steeds meer interesse krijgen van (inter)nationale investeerders. Dit zorgde voor verdere druk op de rendementen in deze steden.

In onderstaand figuur is de gemiddelde BAR ontwikkeling weergegeven met een licht blauwe lijn. De kortetermijnverwachting is dat de BAR in de aankomende jaren wat gaat uitbodemen en een meer stabiliserende trend laat zien.

Bruto aanvangsrendement ontwikkeling Huurwoningdesk

Wat is een goede Bruto Aanvangsrendement (BAR)?

Zoals je ziet in het figuur van Syntrus-Achmea met een overzicht van het gemiddelde Bruto Aanvangsrendement in verschillende steden in Nederland is een BAR van 5%,6%,7% marktconform. Vastgoedbeleggers gaan altijd voor een zo hoog mogelijke BAR. Wil je zeker weten dat je een goede BAR hebt? Ga dan voor 7%+.

Hoe bereken je het Netto Aanvangsrendement?

Het Netto Aanvangsrendement (NAR) bereken je door alle jaarlijkse kosten zoals onderhoud, vastgoedbeheer, de Onroerende Zaakbelasting, Waterschaps- en andere lokale en regionale lasten en beheerskosten mee te nemen in de rendementsberekeningen.

De formule om de NAR uit te rekenen is vervolgens bijna gelijk aan de BAR. Alleen deel je nu de jaarhuur minus alle jaarlijkse kosten door de totale investering (een bank rekent meestal met 15% jaarlijkse kosten van de huurprijs voor onderhoud). De totale investering zijn de aankoopprijs plus de investeringskosten zoals het taxatierapport, notariskosten, bouwkundige keuring, overdrachtsbelasting, renovatie en (aankoop) makelaarsfee.

Dit heeft automatisch tot gevolg dat de NAR altijd een veel reëler beeld geeft van het daadwerkelijke rendement dat je als verhuurder maakt op jouw verhuurwoning dan de BAR.

Eenvoudig de NAR berekenen? Ga naar de BAR / NAR berekenen tool

Verhuurhypotheek berekenen

Een Verhuurhypotheek berekenen betekent wat je kan lenen voor een Woningverhuur Hypotheek. Dat werkt anders dan voor een woning voor eigen gebruik. Bij een woning voor eigen gebruik wordt gekeken naar inkomen. Bij een Verhuurhypotheek kijken geldverstrekkers ook naar huurinkomsten. 

Overige Verhuurhypotheek voorwaarden en criteria

Behalve het te verwachten rendement uit de verhuur van de woning kijken geldverstrekkers naar een aantal andere belangrijke voorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Naar jou als persoon (Heb je een goed plan?)
 • Hoeveel panden voor de verhuur jij reeds in bezit hebt
 • De locatie (in welke regio, stad, buurt of straat staat de woning?)
 • De courantheid van de woning (is het type woning gewild?)
 • De verhuurbaarheid (wat is er nodig om de woning in te verhuren staat te krijgen?)
 • De eigen inbreng (hoeveel geld breng je zelf in?)
 • De verduurzaming (hoe duurzaam is de woning, welk Energielabel heeft de woning?)

Waarom eigenlijk een Verhuurhypotheek afsluiten?

Stel je hebt als particuliere belegger voldoende vermogen om een verhuurwoning helemaal zelf te financieren. Is het dan ook mogelijk om een Verhuurhypotheek af te sluiten? Het antwoord op die vraag is ja. Sterker nog: het kan in veel gevallen zelfs meer rendement opleveren als je een verhuurwoning met zowel vreemd als eigen vermogen financiert. Dat komt door het zogeheten hefboomeffect.

Wat is het hefboomeffect?

Het hefboomeffect komt er simpel gezegd op neer dat het rendement van de huurinkomsten hoger is dan de rentekosten van het vreemde vermogen. Dit vreemde vermogen hoef je immers niet zelf te investeren. Onderstaand voorbeeld toont hoe dit werkt (in dit voorbeeld zijn huurprijsverhogingen niet meegenomen).

Rekenvoorbeeld hefboomeffect

Je hebt een eigen vermogen van € 150.000 dat je wilt investeren in vastgoed. Hieronder worden twee mogelijkheden uitgelegd:

Voorbeeld 1 zonder Verhuurhypotheek

Je koopt een appartement voor € 150.000 en verhuurt deze. Je ontvangt hiervoor jaarlijks € 10.200 aan huurinkomsten (rendement). Het rendement op jouw ingelegde vermogen is dan 6,8%.

6,8% = € 10.200 / € 150.000 * 100

Voorbeeld 2 met Verhuurhypotheek

Je koopt twee appartementen voor in totaal € 300.000 en verhuurt deze. Je gaat € 150.000 (50%) zelf financieren.

Voor de overige € 150.000 (50%) sluit je een Verhuurhypotheek af. De jaarlijkse huurinkomsten van de twee woningen bedraagt samen € 20.400.

Op basis van een Verhuurhypotheek met een rentepercentage van 2,7% en looptijd van 10 jaar, betaal je in totaal € 21.332 aan rente. Gemiddeld is dit € 2.133 aan rente kosten per jaar.

Dat betekent dat jouw rendement: € 20.400 – € 2.133 = € 18.267 bedraagt. Het rendement op jouw ingelegde vermogen is dan 12,2%. Aanzienlijk meer dan in het eerste voorbeeld.

12,2% = € 18.267 / € 150.000 * 100

Waarom is in dit voorbeeld een looptijd van 10 jaar gebruikt?

Banken zien het aflossen van vastgoed in 10 jaar als een goede investering.

Hoe weet je dat je in totaal € 21.332 aan rente betaald in voorbeeld 2?

Hier heb je handige rekentools voor online. Hieronder wordt het uitgelegd:

 1. Bereken eerst de bruto hypotheek maandlasten op BerekenHet.nl. Vul de cellen in die zijn aangegeven in het voorbeeld hieronder en klik op berekenen.verhuurhypotheek-berekenen
  Bruto maandlasten uitkomst
 2. Bereken vervolgens de totale rente op BerekenHet.nl met de zojuist berekende bruto maandlasten. Vul bij (termijnbedrag) de bruto maandlasten in en klik op berekenen.Totale rente berekenen
 3. Scrol naar beneden en zoek voor de totaal betaalde rente. Gemiddeld is dit dus € 2.133 aan rente kosten per jaar. € 2.133 = € 21.332 / 10.
  Totaal betaalde rente

11 aanbieders van Verhuurhypotheken in Nederland speciaal voor particulieren

Niet verwonderlijk dus dat veel geldverstrekkers zich de laatste jaren meer en meer hebben toegelegd op jou als particuliere vastgoedbelegger op de verhuurmarkt. Met als gevolg dat je anno 2023 de keuze hebt uit vele banken en hun hypotheekproducten.

Om je een beetje op weg te helpen, zetten wij de 10 belangrijkste geldverstrekkers en banken voor Verhuurhypotheken voor je op een rij. Met bij iedere geldverstrekker de voor jou relevante informatie. Verhuurhypotheek vergelijken doe je bij Huurwoningdesk. 

Bereken het Bruto Aanvangsrendement en Netto Aanvangsrendement met de BAR / NAR berekenen tool van Huurwoningdesk.

*De rente percentages in dit artikel zijn verouderd. Bekijk op de website van de verhuurhypotheek aanbieders wat de huidige rente is in 2023.

Nestr Vastgoedfinanciering

Naar Nestr Vastgoedfinanciering website
Dekking: Heel Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Geen afsluitprovisie, wel advieskosten van een adviseur.
Aanvragers: Professionele beleggers, zowel particulieren als bedrijven.
Aantal beleggingspanden: Onbeperkt.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Verhuurde woningen en combinatiepanden.
Kamerverhuur: Ja.
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek en Aflossingsvrije Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Is mogelijk.
Looptijd aflossing: 35 jaar.
Financieringsbehoefte minimaal: € 100.000.
Financieringsbehoefte maximaal: EUR 2.500.000.
Inkomenstoets: Huurinkomsten moeten voldoende zijn om rente en aflossing te betalen. Overige inkomen, vanuit loondienst of onderneming moet voldoende zijn voor levensonderhoud.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

Nestr verhuurhypotheek rente:

Nestr-vastgoedfinanciering-rente

Woonfonds Verhuurhypotheek

Naar Woonfonds verhuurhypotheek website
Dekking:
Heel Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Via een adviseur.
Aanvragers: Particulieren.
Aantal beleggingspanden: Aanvrager mag maximaal vier woningen voor verhuur in het bezit hebben.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Zelfstandige woonruimtes.
Kamerverhuur: Uitzondering: kamerverhuur aan familie is toegestaan tot en met tweedegraads familie. Dat betekent dat jouw dochter of zoon mag huren, maar haar vriend(en) ook.
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek en Aflossingsvrije Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Maximaal 50% van de woningwaarde in verhuurde staat aflossingsvrij.
Looptijd aflossing: 10 – 30 jaar, afhankelijk van de financiering.
Financieringsbehoefte minimaal: € 70.000.
Financieringsbehoefte maximaal: € 300.000.
Inkomenstoets: Bestaande huurinkomsten mag verhuurder tot 80% meenemen en in sommige gevallen nieuwe huurinkomsten tot 50%.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

Woonfonds verhuurhypotheek rente:

Woonfonds-Verhuurhypotheek

ING Verhuurhypotheek

Naar verhuurhypotheek ING website
Dekking:
Heel Nederland. Uitzondering: in sommige gevallen op basis van taxatie niet. Voornamelijk de krimpgebieden waar de populatie terugloopt.
Financiering (LTV): Maximaal 70% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Advieskosten € 1.700 en afhandelingskosten € 750.
Aanvragers: Particulieren.
Aantal beleggingspanden: Onbeperkt.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Zelfstandige woonruimte. Minimaal 40m2. Bestaand en nieuwbouw.
Kamerverhuur: Nee.
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek en Aflossingsvrije Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Meer informatie over vervroegd aflossen vind je hier.
Looptijd aflossing: Maximaal 10 jaar. Contract vastleggen hoeveel er in die 10 jaar afgelost moet worden. Na 10 jaar, weer om tafel om te kijken wat er opnieuw afgesproken kan worden.
Financieringsbehoefte minimaal: € 75.000.
Financieringsbehoefte maximaal: Geen maximum bepaald.
Inkomenstoets: Huurinkomsten moeten voldoende zijn om rente en aflossing te betalen. Overige inkomen, vanuit loondienst of onderneming moet voldoende zijn voor levensonderhoud.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

ING verhuurhypotheek rente:

ING Verhuurhypotheek Rente

Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek

Naar NN verhuurhypotheek website
Dekking:
Heel Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 70% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: In de voorwaarden van de Verhuurhypotheek staat een overzicht van de kosten.
Aanvragers: Particulieren.
Aantal beleggingspanden: Aanvrager mag maximaal vier woningen voor verhuur in het bezit hebben.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Bestaande en nieuwbouw.
Kamerverhuur: Uitzondering: kamerverhuur is mogelijk met de Verhuurhypotheek als tenminste één van de huurders een eerste- of tweedegraads familielid is van de hypotheekaanvrager en de onzelfstandige woonruimte wordt verhuurd aan maximaal twee extra personen (bijvoorbeeld studenten).
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek en Aflossingsvrije Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Ieder kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom.
Looptijd aflossing: Afhankelijk van gekozen product.
Financieringsbehoefte minimaal: € 50.000.
Financieringsbehoefte maximaal: € 500.000.
Inkomenstoets: Nationale Nederland kijkt ook naar je inkomen als ze een Verhuurhypotheek verstrekken.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

Nationale Nederlanden verhuurhypotheek rente:

Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek rente

NIBC Verhuurhypotheek

Naar NIBC Investeringshypotheek website
Dekking: Alleen in beperkt aantal gemeenten beschikbaar. Kijk hier om welke gemeenten het gaat.
Financiering (LTV): Maximaal 70% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Via een adviseur.
Aanvragers: Natuurlijke personen en rechtspersonen.
Aantal beleggingspanden: Aanvrager mag maximaal vier woningen voor verhuur in het bezit hebben.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Zelfstandige woonruimtes. Bestaande bouw en nieuwbouw.
Kamerverhuur: Ja. Kamerverhuur is uitsluitend toegestaan wanneer één van de bewoners familie in de eerste of tweede graad is van de leningnemer.2
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Maximaal 50% van de marktwaarde in verhuurde staat mag aflossingsvrij, alles boven die 50% marktwaarde in verhuurde staat moet in 10 jaar annuïtair of lineair worden afgelost.
Looptijd aflossing: 10 jaar.
Financieringsbehoefte minimaal: € 70.000.
Financieringsbehoefte maximaal: € 500.000.
Inkomenstoets: Vast dienstverband en inkomen uit zelfstandigheid vanaf drie jaar (tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring en inkomens uit sociale uitkeringen worden niet meegenomen). Minimaal benodigd inkomen € 30.000 uit dienstverband en/of zelfstandigheid excl. huurinkomsten.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

NIBC verhuurhypotheek rente:

NIBC Direct Verhuurhypotheek rente

Dynamic Verhuurhypotheek

Naar Dynamic verhuurhypotheek website
Dekking:
Heel Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 90% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Via een adviseur Bij aanvragen lager € 100.000 dan rekenen we € 900 afsluitkosten.
Aanvragers: Particulieren.
Aantal beleggingspanden: Maximaal 4. Let op! De Dynamic Verhuurhypotheek is alleen bedoeld voor consumenten. Als je meer dan 4 beleggingspanden om te verhuren in eigendom hebt, ziet Dynamic Credit je niet meer als consument, maar als professional. Professionals kunnen geen Dynamic Verhuurhypotheek aanvragen.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Alleen bestaande bouw.
Kamerverhuur: Ja, met de Dynamic Verhuurhypotheek is kamerverhuur toegestaan als een van de huurders een familielid is tot en met de tweede graad. Dit betekent dat je kinderen samen met hun vrienden jouw aangekochte woning mogen huren.
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek en Aflossingsvrije Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Maximaal 50% van de waarde in verhuurde staat mag aflossingsvrij zijn.
Looptijd aflossing: Afhankelijk van het gekozen product 10 tot 30 jaar.
Financieringsbehoefte minimaal: Voor leningen kleiner dan € 100.000 brengt Dynamic Credit € 900 in rekening.
Financieringsbehoefte maximaal: € 1.000.000.
Inkomenstoets: Bij het toetsen van je hypotheekaanvraag kijkt Dynamic Credit onder andere of je de hypotheeklasten gedurende de looptijd kunt dragen, rekening houdend met jouw inkomen en dat van een eventuele partner. Net als bij een reguliere woninghypotheek.

Je mag (verwachte) huurinkomsten meenemen in de maximale hypotheekberekening voor de Dynamic Verhuurhypotheek. In principe gaat Dynamic Credit hiervoor uit van het laagste van de markthuur (zoals vastgesteld in een gevalideerd taxatierapport) of de huurinkomsten uit een getekend huurcontract. Als de woning nog niet verhuurd is, rekent Dynamic Credit 50% van de markthuur.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

Dynamic verhuurhypotheek rente:

Dynamic Verhuurhypotheek rente

Domivest Verhuurhypotheek

Naar verhuurhypotheek Domivest website
Dekking:
Stedelijke gebieden in Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Via aangesloten adviseur.
Aanvragers: Particulieren die al twee of meer panden verhuren.
Aantal beleggingspanden: Onbeperkt.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Alle types woonruimte.
Kamerverhuur: Ja.
Aflossingsvorm: Lineaire Hypotheek.
Boetevrij aflossen: 60% van de waarde in verhuurde staat.
Looptijd aflossing: Boven LTV 60% binnen 10 jaar lineair.
Financieringsbehoefte minimaal: € 100.000.
Financieringsbehoefte maximaal: € 2.000.000.
Inkomenstoets: Je inkomen uit loondienst hebben geen invloed op de aanvraag.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

Domivest verhuurhypotheek rente:

Domivest Verhuurhypotheek rente

RNHB Beleggingshypotheek

Naar verhuurhypotheek RNHB website
Dekking:
Heel Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Afsluitkosten, hoogte afhankelijk van product en leensom. Ongeveer € 950.
Aanvragers: Particulieren met maximale huurinkomsten van € 35.000 per jaar.
Aantal beleggingspanden: Niet aan aantal maar maximale huurinkomsten per jaar gelimiteerd (€ 35.000 per jaar).
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Alle types woonruimte.
Kamerverhuur: Ja.
Aflossingsvorm: Lineaire Hypotheek of Aflossingsvrije Hypotheek.
Boetevrij aflossen:
Looptijd aflossing: Afhankelijk van hypotheekproduct.
Financieringsbehoefte minimaal: €50.000.
Financieringsbehoefte maximaal: 80% van de marktwaarde in geval van Lineaire Hypotheek en 60% van de marktwaarde in geval van een Aflossingsvrije Hypotheek.
Inkomenstoets:
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

RNHB verhuurhypotheek rente:

RHNB Belegginshypotheek rente

ABN AMRO Beleggingspand Financiering

Naar verhuurhypotheek ABN AMRO website
Dekking:
Heel Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 70% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Via een adviseur.
Aanvragers: Particulieren die eerste of tweede pand kopen. Jonger dan 57 jaar.
Aantal beleggingspanden: Maximaal twee om in aanmerking te komen voor Beleggingspand Financiering. Bij meer woningen mogelijkheid tot Maatwerkkrediet.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Alle types bestaande woonruimtes. Geen nieuwbouw.
Kamerverhuur: Uitzondering: kamerverhuur is alleen toegestaan wanneer je verhuurt aan een eerste- of tweedegraads familielid met maximaal twee andere personen en de woning als zelfstandige eenheid kan worden verkocht.
Aflossingsvorm: Verschillende vormen mogelijk afhankelijk van situatie en wensen.
Boetevrij aflossen: Bij een vaste rente kun je elk jaar tot 10% van de hoofdsom kosteloos extra aflossen. Bij een variabele rente kunt je onbeperkt kosteloos extra aflossen. Als je de woning verkoopt kunt u altijd alles geheel kosteloos aflossen.
Looptijd aflossing: Afhankelijk van hypotheekproduct.
Financieringsbehoefte minimaal: € 75.000.
Financieringsbehoefte maximaal: € 1.000.000.
Inkomenstoets: Alle inkomsten van jezelf en eventueel jouw partner waarmee je de woning(en) koopt.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

ABN Amro Verhuurhypotheek rente:

ABN AMRO Belegginspand Financiering rente

Lloyds Verhuurhypotheek

Naar verhuurhypotheek Lloyds website
Dekking:
Heel Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 75% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Via aangesloten adviseur.
Aanvragers: Alleen particulieren.
Aantal beleggingspanden: Je kunt tot maximaal drie Verhuurhypotheken afsluiten voor drie verhuurwoningen.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Bestaande woningen en nieuwbouw.
Kamerverhuur: Nee.
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek en Aflossingsvrije Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Jaarlijks 15% extra aflossen zonder kosten.
Looptijd aflossing: Minimaal 5 jaar, maximaal 30 jaar.
Financieringsbehoefte minimaal: € 75.000.
Financieringsbehoefte maximaal: € 1.000.000.
Inkomenstoets: Is de gewenste hypotheek niet haalbaar op basis van het inkomen? Dan tellen ook de inkomsten uit verhuur mee. Let op: hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.

Lloyds verhuurhypotheek rente:

Lloyds Verhuurhypotheek rente

Rabobank Verhuurhypotheek

Dekking: Stedelijke gebieden in Nederland.
Financiering (LTV): Maximaal 85% van de waarde in verhuurde staat.
Kosten: Advieskosten € 1.500 en afsluitkosten € 350.
Aanvragers: Particulieren.
Aantal beleggingspanden: Onbeperkt.
Taxatierapport: Taxatierapport voor woningverhuur.
Type woonruimte: Alle type woonruimtes.
Kamerverhuur: Ja.
Aflossingsvorm: Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek.
Boetevrij aflossen: Jaarlijks tot 20% van het totaalbedrag.
Looptijd aflossing: 10 – 30 jaar.
Financieringsbehoefte minimaal: Geen specifieke eisen.
Financieringsbehoefte maximaal: Geen specifieke eisen.
Inkomenstoets: Ja.
BKR-toetsing: Ja.
Short term verhuur (airbnb ea): Nee.
Verhuurhypotheek rente: De Rabobank rekent met een opslag van 1% voor een Verhuurhypotheek. De rente in onderstaand overzicht + 1%. Kijk in de (tweede) tabel van meer dan 67% tot en met 90%.

Rabobank Verhuurhypotheek rente

Wat zijn de voordelen van een Verhuurhypotheek?

 • Je kunt met een relatief klein deel eigen geld investeren in een huis om te verhuren.
 • Je ontvangt direct rendement in de vorm van huurinkomsten.
 • De huurinkomsten zijn belastingvrij, indien je vastgoed in box 3 valt.
 • De waarde van de woning kan gedurende de verhuurperiode stijgen.
 • Door de huur jaarlijks te indexeren, kan het rendement hoger uitvallen dan begroot.

Wat zijn de risico’s van een Verhuurhypotheek?

 • De huurinkomsten kunnen lager zijn dan begroot.
 • De onderhouds- en andere kosten voor de verhuurde woning kunnen hoger uitvallen dan begroot.
 • De waarde van de verhuurde woning kan gedurende de verhuurperiode dalen.
 • Je loopt met een Verhuurhypotheek een renterisico. Een vaste rente kan na afloop van de rentevaste periode hoger uitvallen.
 • Je woning kan tijdelijk niet verhuurd worden door leegstand terwijl de kosten doorlopen.

Aan de slag

Nu je alles weet over de Verhuurhypotheek, de mogelijkheden en de aanbieders kun je echt aan de slag. Kies de hypotheekverstrekker die het beste bij jou past en sluit de lening af waarmee jij als particuliere vastgoedbelegger de markt kunt betreden. Haal zo het maximale rendement uit jouw investering.

Wat is een Verhuurhypotheek?

Een Verhuurhypotheek is een hypotheek die afgesloten kan worden om een woning te kopen om te verhuren voor permanente bewoning. Bijvoorbeeld aan je studerende kinderen.

Voor wie is een Verhuurhypotheek?

De Verhuurhypotheek aanbieders in deze gids worden alleen verstrekt aan particulieren (consumenten). Een Verhuurhypotheek wordt ook wel een huis kopen om te verhuren hypotheek genoemd.

Wat zijn de voorwaarden van een Verhuurhypotheek?

Iedere aanvrager van een Verhuurhypotheek moet eigen geld inleggen. Op basis van de persoonlijke situatie en de waarde in verhuurde staat van de woning wordt het te lenen bedrag bepaald.

Wat zijn de risico’s van een Verhuurhypotheek?

Het afsluiten van een Verhuurhypotheek en het kopen van een woning om te verhuren kent risico’s. Zoals het hoger uitvallen van onderhoudskosten, leegstand, hogere rentekosten en waardedaling van de woning.

Hoe bereken je het Bruto Aanvangsrendement (BAR)?

Het Bruto Aanvangsrendement (BAR) bereken je snel en eenvoudig door de kale huurinkomsten van het eerste jaar te delen door de investeringskosten (aankoopbedrag woning + kosten koper).

Met een huurcontract van Huurwoningdesk is woningverhuur zorgeloos.

Slechts € 95 inclusief btw