Te huur
Huis verhuren

Tweede woning verhuren in Amsterdam: dit zijn de voorwaarden

Tweede-woning-verhuren-Amsterdam

Ben je in het bezit van een tweede woning in Amsterdam die je wilt verhuren? Of wil je beginnen met een woning verhuren in Amsterdam? Dan zul je – met het grote tekort aan woonruimte in die stad – waarschijnlijk weinig moeite hebben met het vinden van huurders. Toch is het belangrijk dat je als verhuurder verder kijkt dan die grote vraag naar woonruimte, en ‘snel succes’. De gemeente Amsterdam ziet namelijk scherp toe op naleving van de regels die ze heeft gesteld aan de particuliere verhuur van de woningvoorraad. Vooral om de positie van inwoners van de stad te beschermen.

Spanningsregio

Amsterdam is één van de zeven ‘spanningsregio’s’ in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen. In die regio’s is volgens de overheid sprake van een ‘bovengemiddeld woningtekort’. Metropoolregio Amsterdam voert deze lijst aan met een geschat woningtekort in 2020 van 50.000 woningen.

Maatschappelijke rol

Met een grote vraag naar (betaalbare) woonruimte kun je als verhuurder een belangrijke maatschappelijke rol spelen. Je biedt woningzoekenden namelijk een huurhuis en helpt daarmee het woningtekort terug te dringen. Zeker als je dat op een zorgvuldige en goede manier doet, waarbij je de belangen van de huurder en jezelf als verhuurder in acht houdt. In ons blog over de regels rondom het verhuren van jouw tweede huis lees je hoe je dit zorgeloos en verantwoord doet.

Amsterdam is hot

Dat onze hoofdstad in trek is bij onder andere jongeren, studenten, (internationale) bedrijven, buitenlandse arbeidsmigranten en expats is al vele jaren geen verrassing meer. Gecombineerd met de grote aantrekkingskracht op toeristen zorgt die toestroom voor een groot tekort aan (tijdelijke) woonruimte. In Amsterdam kan je dus snel een huis verhuren. Veel vastgoedbeleggers zagen in dit tekort een kans en besloten om een woning in Amsterdam te verhuren aan expats. Volgens VGM NL en NVM worden van alle verhuurde woningen in Amsterdam, in ongeveer 6 op de 10 gevallen de nieuwe bewoner een expat. In ons blog over een huis verhuren aan expats lees je meer over het verhuren aan die doelgroep.

Huurprijs in Amsterdam

Volgens Marktrapportage Transparantie in de verhuurmarkt H2 2019, VGM NL, NVM’  zijn in de gemeente Amsterdam als geheel de prijzen van verhuurde woningen in een jaar met 10,6% gestegen in de tweede helft van 2019.

Uit cijfers van VGM NL en NVM blijkt dat 84% van de verhuurde woningen uit appartementen bestaan en 16% uit woonhuizen. Appartementen zijn gemiddeld duurder dan woonhuizen in Amsterdam. De voornaamste reden voor dit verschil is dat appartementen veel meer voorkomen (en dus gehuurd worden) in Amsterdam. Hieronder zijn de gemiddelde huurprijzen in Amsterdam weergegeven. In het Museumkwartier is een appartement het duurst met een gemiddelde huurprijs van € 3.266. In de Jordaan is een woonhuis het duurst met een gemiddelde huurprijs van € 2.065.

Woning-verhuren-Amsterdam

Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Een van de manieren om die controle aan te scherpen en de woningmarkt te verbeteren is het vaststellen van de Huisvestingsverordening 2020. Hierin staan voor alle woningen in de hoofdstad regels, die per 1 januari 2020 gelden. Vooral voor de kamerverhuur, Bed & Breakfast’s en woonboten gelden sinds die datum nieuwe regels.

Intentieverklaring middenhuur met gemeente Amsterdam

Amsterdam doet meer om het woningtekort terug te dringen en de verdeling van de woningen evenwichtiger te maken. Een van die initiatieven is het ondertekenen van een intentieverklaring middenhuur met de leden van de IVBN (institutionele beleggers), Vastgoed Belang (particuliere vastgoedbeleggers) en NEPROM (projectontwikkelaars). Samen willen zij zorgen voor meer betaalbare woningen in Amsterdam. De afspraken moeten zorgen voor de bouw van nieuwe betaalbare woningen, het betaalbaar blijven van bestaande woningen en het toewijzen van woningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners. Er wordt bijvoorbeeld van particuliere vastgoedbeleggers gevraagd die een huis verhuren om de huurprijsstijgingen de komende vier jaar maximaal te verhogen met +1 %.

Volgens Vastgoed Belang wordt met deze verklaring concreet dat particuliere verhuurders onderdeel zijn van de oplossing en niet van de problematiek op de woningmarkt.

De basisregels van woningverhuur in Amsterdam

Los van bovenstaande regels heb je als verhuurder van je tweede woning ook in Amsterdam te maken met de in Nederland geldende basisregels. Als eigenaar van een woning in Amsterdam mag je die – onder de volgende voorwaarden – verhuren:

  • Je berekent volgens het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) hoeveel huur je maximaal voor jouw woning mag vragen. Hoe dat werkt, lees je in de complete gids om de huurprijs te berekenen van Huurwoningdesk.
  • Je mag niet meer huur vragen dan volgens dit puntensysteem is toegestaan. Blijkt uit de berekening dat de woning een rekenhuur heeft van meer dan € 737,14 (bedrag 2020), dan gaat het om een geliberaliseerde huurwoning. Je mag dan wel zelf de huurprijs van jouw huurwoning bepalen.
  • Verhuur je aan meer dan 2 personen? Dan heb je een vergunning voor kamerverhuur nodig. Verhuur je aan een gezin? Dan heb je geen vergunning nodig.

Aanvullende regels

Als uit het puntensysteem blijkt dat jouw woning een rekenhuur lager dan € 737,14 (2020) per maand heeft, dan komen er aanvullende regels bij:

  • Een woning mag in dat geval niet langer dan een half jaar leeg staan.
  • Degene die de woning wil gaan huren moet een huisvestingsvergunning bezitten. Dit geldt niet bij het huren van onzelfstandige woonruimte (kamers).
  • Als je jouw woning verhuurt zonder die huisvestingsvergunning, dan loop je het risico op een bestuurlijke boete voor woonfraude.

Woning verhuren via Airbnb

Vanaf 1 juli 2020 richt Amsterdam een vergunningstelsel in. Een woning verhuren via Airbnb moet je vooraf melden bij de gemeente, je mag maximaal 30 dagen per jaar verhuren en heb je geen vergunning dan kan je een boete krijgen van € 20.750.

Tijdelijke verhuur

Wil je meer weten over het alleen tijdelijk verhuren van jouw woning, lees dan hier verder op welke manieren je dat kunt doen in Amsterdam.

Kennis en online tools

Zoals je ziet is het verhuren van een tweede huis in Amsterdam een zeer interessante vorm van beleggen, maar met al die (extra) regels is het wel belangrijk dat je goed voorbereid de hoofdstedelijke verhuurmarkt betreedt. Met de hulp van de kennis en tools van Huurwoningdesk weet jij zeker dat aan alle regels is gedacht en wordt het verhuren van jouw tweede woning zorgeloos verhuren!

Met een huurcontract van Huurwoningdesk is woningverhuur zorgeloos

Slechts € 95. Niet tevreden, geld terug